Aktualności

Inaktywujące działanie wyciągu z Jeżowki purpurowej na patogeny z rodzaju koronawirusów

Pełna treść artykułu

„In vitro antiviral activity of Echinaforce®, an Echinacea purpurea preparation, against common cold coronavirus 229E and highly pathogenic MERS-CoV and SARS CoV” autorstwa: Johanna Signer, Hulda Run Jonsdottir, Werner C. Albrich, Marc Strasser, Roland Züst, Sarah Ryter, Rahel Ackermann-Gäumann, Nicole Lenz, Denise Siegrist, Andreas Suter, Roland Schoop, Olivier B. Engler na stronie: PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU (po kliknięciu)

Ponadto preparaty Echinacea purpurea zalecane są w aktualnych wytycznych leczenia wirusowego zapalenia górnych dróg oddechowych wg Podręcznika chorób wewnętrznych- Interna Szczeklika 2019.

W kolejnym badaniu autorzy oceniali skuteczność wyciągu z jeżówki w prewencji i leczeniu wirusowych zapaleń górnego układu oddechowego

W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 14 badań z randomizacją stwierdzono, że stosowanie wyciągu z jeżówki (purpurowej, wąskolistnej lub bladej) w porównaniu z placebo, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia wirusowych zapaleń górnych dróg oddechowych – tzw. przeziębienia – u osób zdrowych (OR: 0,42, 95% CI: 0,25–0,71; ARR: 17%, 95% CI: 8–25; NNT: 6, 95% CI: 4–13; 9 badań, n = 1356) i skróceniem czasu utrzymywania się jego objawów u osób, które zachorowały (WMD: 1,4 dnia, 95% CI: 0,64–2,24; 7 badań, n = 1630).