Aktualności

Liść mięty pieprzowej Mentha x piperita L., folium

1. Nazwa rośliny

Mięta pieprzowa (Mentha piperita)

 

2. Występowanie

Mięta pieprzowa jest byliną z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) szeroko rozpowszechnioną w uprawach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, jak również w Azji i Afryce, nie występuje w stanie dzikim.

 

3. Pokrój rośliny

Łodyga osiąga wysokość do 90 cm, prosta, rozgałęziona, naga lub słabo owłosiona. Liście jajowato podługowate, nierówno ostro piłkowane, pod spodem na nerwach krótko owłosione. Kwiaty różowe lub lila.

 

4. Część rośliny stosowana w celach leczniczych

Liść

 

5. Zbiór

Liście zbiera się w pierwszym roku wegetacji i suszy się w suszarniach w temp. do 35°C.

 

6. Skład fitochemiczny

Liście zawierają: do 3% olejku, do 12% garbników, gorycze, fenolokwasy, karotenoidy, sterole, flawonoidy (pochodne luteoliny, apigeniny, diosmetyny).

 

7. Jakość

Jakość liścia mięty powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom Farmakopei Europejskiej dla tej substancji roślinnej. W celu prawidłowej identyfikacji substancji roślinnej wykonuje się badania makroskopowe i mikroskopowe oraz przeprowadza się badanie identyfikujące niektóre składniki rośliny: mentol, cyneol, octan mentylu, z zastosowaniem cienkowarstwowej chromatografii cieczowej.
Bada się również obecność zanieczyszczeń, stratę masy po suszeniu oraz popiół całkowity. O właściwej jakości liścia mięty świadczy również zawartość olejku na poziomie nie mniej niż 1,2%.

 

8. Rodzaje stosowanych przetworów roślinnych

Substancja roślinna
Mentha x piperita L., folium (wysuszony liść mięty pieprzowej)
Przetwory roślinne
> Rozdrobniona substancja roślinna do przygotowania herbaty
> Nalewka (1:5; etanol 45% (v/v))
> Nalewka (1:5; etanol 70% (v/v))

 

9. Postać farmaceutyczna

Substancja roślinna do przygotowania naparów, do stosowania doustnego.
Przetwory roślinne w postaci płynnej lub stałej, do stosowania doustnego.

 

10. Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu objawów zaburzeń trawiennych takich jak niestrawność i wzdęcia. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w określonych wskazaniach opartych wyłącznie na podstawie długotrwałego zastosowania.

 

11. Dawkowanie i droga podania

Dorośli i osoby w wieku podeszłym
Dzienna dawka
Herbata ziołowa: od 4,5 do 9 g substancji roślinnej, podzielone na trzy jednorazowe dawki
Nalewka: od 6 do 9 ml, podzielone na trzy jednorazowe dawki
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat i młodzież w wieku od 12 do 16 lat
Dzienna dawka
Wyłącznie herbata ziołowa:
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat – od 3 do 5g, podzielone na trzy jednorazowe dawki
Młodzież w wieku od 12 do 16 lat – od 3 do 6 g, podzielone na trzy jednorazowe dawki
Zastosowanie w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia nie jest zalecane.
Czas stosowania
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Droga podania
Podanie doustne.

 

12. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na przetwory z liścia mięty lub mentol.

 

13. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym powinni unikać stosowania przetworów z liścia mięty pieprzowej, ponieważ preparaty te mogą nasilić objawy tego schorzenia.
Pacjenci z kamieniami żółciowymi lub innymi schorzeniami dróg żółciowych powinni zachować ostrożność stosując preparaty z liścia mięty pieprzowej.
Stosowanie u dzieci poniżej 4 roku życia nie jest zalecane ponieważ brak jest odpowiednich danych.
Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Nalewki w związku z obecnością etanolu muszą być oznakowane, zgodnie z wytyczną w sprawie oznakowania zawartości substancji pomocniczych na etykiecie i w ulotce produktu leczniczego.

 

14. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak doniesień

 

15. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało określone. Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

 

16. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

17. Działania niepożądane

Mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi.
Patrz punkt: „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”

 

18. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

 

Piśmiennictwo:
Community herbal monograph on Mentha x piperita L., folium EMEA/HMPC/193909/2007, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC).
Strzelecka H., Kowalski J., Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, str. 334.