Aktualności

Serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L. monografia

1. Nazwa

Serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L. Bylina z rodziny jasnotowatych Lamiaceae. W gwarze ludowej znana jako lwie serce, lwi ogon lub gęsia stopa.

 

 

2. Występowanie

W Europie, w umiarkowanych strefach Azji, w Azji Mniejszej i w Ameryce Północnej. W Polsce zasiedla stanowiska suche i nasłonecznione na niżu i pogórzu.

 

 

3. Pokrój

Roślina o rozgałęzionej łodydze, dorastająca do 150 cm wysokości, dość silnie pokryta miękkimi włoskami, nadającymi jej srebrzystoszary kolor. Wydziela słaby, nieprzyjemny zapach.

 

4. Część rośliny stosowana w celach leczniczych

Ziele.

 

5. Zbiór

Kwitnie od czerwca do września. Surowiec zbierany jest w początkowym okresie kwitnienia, suszony w warunkach naturalnych, w miejscach przewiewnych i zacienionych lub w suszarniach, w temperaturze do 35°C. Najlepszy surowiec, charakteryzujący się wysoką zawartością flawonoidów, stanowią ulistnione szczyty rośliny, dlatego z surowca należy odrzucić grubsze kawałki łodyg.

 

 

6. Skład fitochemiczny

Substancja roślinna zawiera m. in. irydoidy, flawonoidy – pochodne kwercetyny, kemferolu i apigeniny, związki diterpenowe (m. in. leokardynę) i triterpenowe (m. in. kwasy ursolowy i oleanolowy), niewielką ilość garbników, kwasy organiczne i sole mineralne.

 

 

7. Jakość

Powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom Farmakopei Europejskiej dla tej substancji roślinnej. W celu prawidłowej identyfikacji substancji roślinnej, wykonuje się badania makroskopowe i mikroskopowe oraz przeprowadza się badanie identyfikujące niektóre składniki rośliny (irydoidy), z zastosowaniem cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC). Bada się również obecność zanieczyszczeń, np. zawartość brunatnych lub żółtych liści, stratę masy po suszeniu oraz popiół całkowity. Właściwej jakości ziele serdecznika musi zawierać nie mniej niż 0,2% flawonoidów, w przeliczeniu na hiperozyd.

 

 

8. Rodzaje stosowanych przetworów roślinnych

> Rozdrobniona substancja roślinna.
> Sproszkowana substancja roślinna.
> Nalewka (stosunek substancji roślinnej do rozpuszczalnika ekstrakcyjnego 1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% V/V.
> Nalewka (stosunek substancji roślinnej do rozpuszczalnika ekstrakcyjnego 1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 45% V/V.
> Wyciąg płynny (DER 1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 25% V/V.

 

9. Postać farmaceutyczna

Do stosowania doustnego:
> Nalewka i wyciąg płynny w płynnych postaciach farmaceutycznych.
> Sproszkowana substancja roślinna.
> Rozdrobniona substancja roślinna w postaci ziół do zaparzania.

 

10. Zastosowanie

Dawniej ziele serdecznika i przetwory z niego stosowano najczęściej w chorobach układu nerwowego, w nerwicach sercowo-naczyniowych, we wczesnym stadium choroby wieńcowej, także jako lek rozkurczowy w zaburzeniach przewodu pokarmowego.
Aktualne zastosowanie opisuje monografia wspólnotowa.
> Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, stosowany w łagodzeniu napięcia nerwowego.
> Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, stosowany w łagodzeniu objawów nerwowych dolegliwości serca, takich jak palpitacje, po wykluczeniu przez lekarza poważnych schorzeń.

Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym w określonych wskazaniach, opartych wyłącznie na podstawie długotrwałego stosowania.

 

11. Dawkowanie i droga podania

Dorośli i osoby w wieku podeszłym:
> Rozdrobniona substancja roślinna w postaci ziół do zaparzania
Dawka pojedyncza 1,5 do 4,5 g, dawka dzienna 3 do 10 g
> Sproszkowana substancja roślinna
Dawka pojedyncza 150 mg, 1-3 razy dziennie
> Nalewka 1:5, etanol 70% V/V
Dawka pojedyncza 0,5 do 1,0 g, 3-4 razy dziennie
> Nalewka 1:5, etanol 45% V/V
Dawka pojedyncza 2-6 ml, 3 razy dziennie
> Wyciąg płynny
Dawka pojedyncza 2-4 ml, 3 razy dziennie
Zastosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie jest zalecane.
Czas stosowania
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku dłużej niż 4 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Droga podania
Podanie doustne.

 

12. Przeciwwskazania

> Nadwrażliwość na substancję czynną.
> Nie stosować w okresie ciąży.

 

13. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich danych. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Nalewki i wyciągi płynne: w związku z obecnością alkoholu etylowego, musi być zastosowane właściwe oznakowanie tych postaci, zgodnie z wytyczną w sprawie substancji pomocniczych na etykiecie i w ulotce produktu leczniczego.

 

14. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

Brak doniesień

 

15. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

> Przeciwwskazane w okresie ciąży.
> Bezpieczeństwo stosowania w okresie laktacji nie zostało ustalone.

 

16. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, których to dotyczy, nie powinni wykonywać tych czynności.

 

17. Działania niepożądane

Nieznane.
Jeśli pojawią się działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

 

18. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

 

Tabletki tonizujące Labofarm

Tabletki uspokajające Labofarm