Aktualności

Zioła i zdrowa dieta warunkiem dobrostanu psychofizycznego

Dieta jest najlepiej udokumentowanym czynnikiem środowiskowym, mającym wpływ na zdrowie człowieka. Niewłaściwej diecie przypisuje się słusznie znaczącą rolę w obserwowanym wzroście zachorowalności na takie choroby cywilizacyjne, jak miażdżyca (choroba niedokrwienna serca, mózgu, kończyn dolnych), cukrzyca typu 2, otyłość, choroby alergiczne, autoimmunologiczne, nowotwory złośliwe. Dietozależne nowotwory to około 35% wszystkich nowotworów!
Wśród nich wymienia się raka jelita grube-go, trzustki, przełyku, żołądka, piersi, prostaty. Także w przypadkach
innych nowotworów niewłaściwa dieta może być czynnikiem wzmacniającym ich wzrost. Dieta była od początku rozwoju medycyny przedmiotem szczególnego zainteresowania. To zainteresowanie jeszcze się nasiliło w medycynie współczesnej. Jakże aktualne są dziś maksymy jednego z najwybitniejszych prekursorów medycyny Hipokratesa (ok. 460 – ok. 370 p.n.e.), który zalecał dietę i higienę jako środki zapobiegające chorobom: Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek twoją żywnością… Albo filozofa Lukrecjusza (ok. 99 p.n.e. – ok. 55 n.e.): Co dla jednych jest pokarmem, trucizną jest dla innych… Trafność tych wnikliwych, choć tak prostych przecież konstatacji, rozumiemy coraz lepiej dzięki postępom nauk biologicznych. Poszukujemy cały czas optymalnej dla nas diety, która by nam zapewniła dobrostan fizyczny i psychiczny; która by zapobiegała chorobom; epigenetycznie dobrze adaptowała nas do ciągle zmieniających się warunków niestabilnego ekosystemu współczesnego człowieka; która by programowała nas tak, abyśmy mogli przetrwać w tym ekosystemie.

 

Migrujący nieustannie

współczesny człowiek ciągle jest narażony na niekorzystne czynniki środowiskowe, wpływające na funkcjono-
wanie genów, szlaków metabolicznych i sygnałowych. Chemizacja produkcji i przechowywania żywności, zwiększająca się ilość agresywnych biologicznie ksenobiotyków, ciągłe narażenie na nowe zakażenia wirusowe, bakteryjne czy pasożytnicze, nawyki żywieniowe i kulturowe, życie w ciągłym pośpiechu i wyczerpującym stresie, brak fizjologicznego ruchu w czystym środowisku oraz nowe odmiany biotechnologiczne żywności – wpływają
na programowanie epigenetyczne naszego organizmu.

 

 

Autorem artykułu jest lek. med. Tadeusz Liczko. Cały artykuł dostępny poniżej.

Panacea 47 Zioła i zdrowa dieta warunkami dobrostanu psychofizycznego lek. med. Tadeusz Liczko (artykuł pdf)