Polityka Prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-01

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym w jaki sposób podmioty Labofarm używają danych osobowych zbieranych podczas odwiedzania ich stron internetowych, stron na portalach społecznościowych, podczas korzystania z usług lub nabywania oferowanych produktów, udziału w konkursach, aplikowania do pracy lub kontaktowania z podmiotami Labofarm.

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną np. imię, nazwisko, adres email, dane dotyczące zamówienia i płatności, ale też dane związane z Państwa aktywnością na stronach internetowych oraz stronach na portalach społecznościowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot Labofarm, z którego strony internetowej Państwo korzystają, od którego nabywane są usługi lub produkty, wskazany jako organizator konkursu, podmiot poszukujący pracowników lub podmiot z którym się Państwo kontaktują.

Podmioty Labofarm:

 • Labofarm sp. z o.o. (dawniej Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, mgr farm. Tadeusz Pawełek), ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański
 • Labofarm Agro sp. z o.o., ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański
 • Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm sp. z. o.o., ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański
 • Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański

W jaki sposób Państwa dane osobowe są używane?

Państwa dane osobowe są używane w następujących celach:

Korzystanie ze strony

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług za pomocą strony internetowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Konto i usługi dla użytkowników zalogowanych

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług za pomocą strony internetowej dla użytkowników zalogowanych, tj. usługa konta, forum. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zamówienia

Przetwarzamy dane osobowe w celu przyjęcia zamówienia, zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia, w tym obsługi płatności i wysyłki produktów lub przygotowania ich do odbioru.

Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dostarczanie wiadomości o produktach, usługach i promocjach

Przetwarzamy Państwa dane w celu dostarczenia wiadomości email o naszych produktach, usługach i promocjach oraz działalności podmiotów Labofarm.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będziemy także przetwarzać w celu marketingowych np. wysyłania informacji o naszych produktach, usługach, promocjach oraz działalności podmiotów Labofarm pocztą tradycyjną oraz analizy skuteczności działań marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklama

Używamy Państwa danych osobowych w celu wyświetlania reklam na tej stronie oraz innych stronach w internecie, a także w celu badania efektywności naszych działań marketingowych. Reklamy te mogą być niezwiązane z Państwa preferencjami, dopasowane do tematyki strony lub też do Państwa preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Państwa aktywności). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Portale społecznościowe

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony na portalach społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) przetwarzamy Państwa dane osobowe. Robimy to w celu promowaniu naszej działalności, komunikowania się z użytkownikami, a także w celach statystycznych i analitycznych. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszych stron na portalach społecznościowych zgodnie z regulaminami i politykami wskazanych portali. Używane w tych celach dane osobowe obejmują w szczególności: nazwy, loginy, zdjęcia profilowe i inne upublicznione zdjęcia, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony i treści, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, reakcje użytkowników i inne aktywności oraz inne dane publikowane przez użytkowników na naszych stronach na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konkursy i quizy

Gdy biorą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie lub quizie, będziemy używać Państwa danych osobowych w celu organizacji, rozstrzygnięcia konkursu oraz dostarczenia nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wygranej w konkursie, z którą będą związane obowiązki podatkowe i rachunkowe Państwa dane osobowe będą wykorzystywane także w celu realizacji tych obowiązków na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kursy

Gdy decydują się Państwo wziąć udział w organizowanym przez nas kursie, będziemy używać Państwa danych osobowych w celu organizacji kursu, weryfikacji przebiegu kursu, wydania certyfikatu oraz współpracy w ramach przyznania Państwu punktów przez Okręgową Izbę Aptekarską. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem kursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki, analityka, ulepszanie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony

W tych celach przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia, przeglądarki, preferencji językowych, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Państwa aktywności na stronie. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacja

W tym celu przetwarzamy Państwa dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz zebrane w ramach w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji:

 • na stanowisko, którego dotyczy Państwa zgłoszenie, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędności do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, np. termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie), a także dobrowolnej zgody w zakresie danych dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub 9 ust. 1 lit. a RODO np. wizerunek, dane wrażliwe) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • na inne stanowiska przez okres 1 roku, jeżeli wyrażą Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy nami, Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zasadniczo przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji, a dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa.

Współpraca z kontrahentami

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia współpracy, zapewnienia komunikacji, zawarcia i zrealizowania umów.

 • dane osobowe naszych kontrahentów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub zawierają z nami umowy jako osoby fizyczne przetwarzamy na podstawie niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dane osobowe przedstawicieli kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe, inne dane wskazane w umowie, pełnomocnictwie, KRS przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy oraz zawieraniu i realizacji umów ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • dane osobowe pracowników kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wskazane dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promocji nas oraz naszych produktów i usług, udoskonalaniu naszych usług i produktów, a także budowaniu relacji biznesowych.

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów i ich pracowników najczęściej przekazywane są nam przez danego kontrahenta.

Wydarzenia

Jeżeli biorą Państwo udział w organizowanych przez nas wydarzeniach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe w celu zorganizowania wydarzenia, umożliwienia wzięcia w nim udziału i zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możemy rejestrować przebieg organizowanych przez nas wydarzeń. Gdy zamierzamy rejestrować przebieg wydarzenia poinformujemy o tym w zaproszeniu lub przed wejściem na wydarzenie. Jeżeli decydują się Państwo uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu, Państwa dane osobowe, w szczególności obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie wydarzenia będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu wydarzenia, a także wykorzystania utrwalonych materiałów w celach promocyjnych i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe zebrane w trakcie różnego rodzaju spotkań biznesowych, branżowych oraz networkingowych, w tym dane osobowe zawarte na przekazanych wizytówka przetwarzamy w celu budowania relacji biznesowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Działania niepożądane

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniach dotyczących działań niepożądanych naszych leków na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas pozwalający na realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia na lek, którego dotyczy zgłoszenie.

Kontakt, odpowiedzi na pytania

Państwa dane osobowe używamy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, prowadzenia komunikacji lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Państwa wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Roszczenia, reklamacje

W przypadku złożenia reklamacji będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu jej rozpatrzenia zgodnie z regulaminem lub przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem lub innej zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zaistnienia nieporozumień, naruszeń regulaminu lub innych umów będziemy przetwarzać Państwa dane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Realizacja wniosków związanych z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach i zapytaniach dotyczących ochrony danych osobowych i korzystania przez Państwa z przysługujących praw, w celu rozpatrzenia wniosków na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez 5 lat od realizacji prawa lub udzielenia odpowiedzi, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie przewidziany przez przepisy prawa.

W większości przypadków, gdy prosimy Państwa o dane osobowe, ich podanie jest dobrowolne jednak ich niepodanie, w zależności od konkretnej sytuacji skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług, zamówienia produktu, wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, wzięcia udziału w konkursie. Podanie niektórych danych może być wymagane przez przepisy prawa, np. wymaganie podania określonych danych do spełnienia obowiązku podatkowego. W takich sytuacjach niepodanie danych np. uniemożliwi zawarcie umowy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne dla realizacji celów przetwarzania opisanych w tej Polityce prywatności niezwłocznie je usuniemy. W szczególności:

 • gdy przetwarzamy dane w celu realizacji umowy i świadczenia usług, będziemy je przechowywać do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • gdy ciążą na nas obowiązki prawne, w tym obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przez konkretne przepisy prawa
 • gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia
 • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych za skuteczny
 • w przypadku konkursów, będziemy przetwarzać dane przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji
 • w przypadku przesyłanych zapytań, Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata
 • aby ustalić, dochodzić lub obronić się przez roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Aby nasze strony działały poprawnie potrzebujemy wsparcia zewnętrznych dostawców. Możemy ich podzielić na dwie grupy.

Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe i którzy podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (tzw. podmioty przetwarzające):dostawcy hostingu i utrzymania serwisów, dostawcy usług IT oraz aplikacji, dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach, agencje marketingowe, biura rachunkowe i księgowe oraz dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych.

Dostawcy usług, którzy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (administratorzy):operatorzy sieci reklamowych, kancelarie prawne, audytorzy, doradcy, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, kontrahenci, operatorzy telekomunikacyjni.

Dodatkowo przekazujemy dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Jeżeli biorą Państwo udział w organizowanym przez nas kursie i podadzą numer prawa wykonywania zawodu, Państwa dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, specjalizację, numer prawa wykonywania zawodu, wynik zostaną udostępnione do Okręgowych Izby Aptekarskich w celu zaliczenia punktów za kurs.

Dane zawarte w zgłoszeniach działań niepożądanych leków są przekazywane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli jednak zdarza się, że przekazujemy dane do podmiotu mającego siedzibę w kraju znajdującym się poza EOG, dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania otrzymania kopii standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • ich usunięcia
 • poprawiania
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia Państwa danych osobowych do innego podmiotu.

Mają Państwo również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (jeżeli taki sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych to usuniemy te dane wobec wykorzystania, których wniesiono sprzeciw) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • złożenia skargi do organu ochrony danych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcą skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną rodo@labofarm.com.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Państwa urządzeniach, podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. My oraz nasi partnerzy reklamowi zapisujemy na Państwa urządzeniach pliki cookies, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies niezbędnych do świadczenia usług.

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień mogą Państwo zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Mogą Państwo ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych przekazywanych danych.

Aby znaleźć informacje odnoszące się do danej przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy danej przeglądarki.

Stosujemy pliki cookies w następujących celach:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną. Te pliki są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej funkcjonalności tj. dokonywanie zakupów, dbania o bezpieczeństwo i przeciwdziałania oszustwom
 • badanie wydajności, statystyki korzystania ze strony i analityka. Dane zebrane za pomocą tych plików są nam potrzebne do prowadzenia analiz dotyczących funkcjonowania naszych stron, a także ich ulepszania
 • potencjalne prowadzenie działań marketingowych. Dane te pozwalają na wybór i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam zarówno na naszych stronach jak i innych stronach w internecie i aplikacjach. Dodatkowo możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowany adres e-mail lub szczegóły urządzenia oraz identyfikator klienta podmiotom trzecim, np. Facebook lub Google w celu prezentowania dopasowanych i właściwych reklam na innych stronach w Internecie i w aplikacjach. Zbieramy także dane dotyczące interakcji z daną reklamą, np. czy kliknięto w wyświetloną reklamę oraz czy kliknięcie doprowadziło do zakupu. Prowadząc działania marketingowe współpracujemy z zewnętrznymi partnerami w celu zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dotarcia do użytkowników na innych stronach w Internecie i aplikacjach.
 • zapewniania personalizacji. Zbieramy informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z stron, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika.

W celu badania wydajności, statystyki i analityki korzystania z naszych stron korzystamy z technologii Google Analytics. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz zablokować zbieranie danych przez Google Analytics. Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej stronie korzystając z rozwiązania dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na stronie internetowej, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.